Tuyển dụng 7STAR

7STAR luôn coi trọng nhân tài, một nguồn lực thiết yếu cho sự phát triển của công ty. Vì thế, 7STAR luôn sẵn sàng nhận hồ sơ của các ứng viên và xem xét nhận chính thức cho dù chưa có đợt tuyển. Và, bạn đừng lo bạn không có kinh nghiệm, bời vì kinh nghiệm có thể có được trong tương lai nhưng thái độ làm việc tốt sẽ là chìa khóa cho mọi kiến thức và kĩ năng của các bạn, hãy tự tin gửi CV về email: mayinquangcao7star@gmail.com ngay nhé.